Řešení pro různé branže

Každá branže má jiné požadavky a pro­cesy. GEMOS­ nabízí speciálně upra­vená řešení pro nápravná zařízení, výpočetní střediska, mul­tifunkční arény a logistické firmy.

Pro nápravná zařízení

Koncepce sys­tému GEMOS­ pro nápravná zařízení byla vytvořena speciálně pro potřeby a požadavky zařízení určených k výkonu trestu. Její těžiště tvoří informace o vězních, sle­dování dveří a ven­kovního pro­s­toru a kom­u­nikační zařízení.

Pro výpočetní střediska

Systém GEMOS­ Data­cen­ter­Control byl vyvinut speciálně pro potřeby moderního a bezpečného výpočetního střediska. Nabízí centrální obsluhu a správu fyzické bezpečnosti, kontroly prezence a sle­dování teploty.

Pro sportovní stadióny

Pro stadióny a mul­tifunkční arény nejlépe oceníte řešení GEMOS­-Modul Are­naControl. Pomocí vysoce dostupné IT a tele­ko­m­u­nikační struktury kontro­luje bezpečnostní a medi­ální vybavení.

Pro logistické firmy

Jako pod­nika­tele v oboru logis­tiky vás bezpo­chyby zaujme řešení GEMOS­ LogisticsControl. Tento modul spravuje veškeré pro­cesy, od příjmu a vjezdů po odjezdy a odhlašování.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com