Systém řízení budovy GEMOS­

Řešení Are­naControl

Jako pro­jektant nebo dodavatel pro sportovní stadióny a mul­tifunkční arény kla­dete poch­o­pi­telně velký důraz na technické vybavení objektu. Vedle dostupné IT a tele­ko­m­u­nikační struktury a maximálních požadavků na bezpečnost má pro komfort návštěvníků velký význam zejména medi­ální vybavení, jako jsou repro­duktory a svě­telné tabule.

GEMOS­ Are­naControl kontro­luje a řídí všechny důležité kompo­nenty, např. sys­témy repro­duk­torů a ozvučení, svě­telné tabule a televizní zařízení nebo IT a tele­ko­m­u­nikační pří­stroje. Pro různé požadavky kla­dené různými akcemi vám systém nabízí před­de­fi­nované scénáře a individuální rozhraní praco­vních míst. S flexibilními možnostmi pro­pojení sys­témů na softwa­rové bázi se jedná o ideální plat­formu pro všechny typické požadavky v této oblasti.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com