Systém řízení budovy GEMOS­

Řešení Data­cen­ter­Control

Systém GEMOS­ Data­cen­ter­Control byl vyvinut speciálně pro požadavky na moderní a bezpečné výpočetní středisko. Nabízí centrální obsluhu a správu fyzické bezpečnosti, kontroly prezence a sle­dování teploty. GEMOS­ Data­cen­ter­Control pro­pojuje jednot­livá zařízení do centrálního sys­tému, ovládaného pohodlně z prostředí webového pro­h­lížeče – pomocí konzis­t­entního uživa­telského rozhraní s funkcemi vizualizace a poplachu.

Výko­nové vlastnosti:

  • kontrola přítomnosti fyzického hardwaru
  • kontrola jednot­livých 19" skříní s 3D přeh­ledem stavu dveří (otevřené, zavřené, zamčené)
  • sys­témová indikace teploty podle skříní
  • indikace a řízení okolní teploty podle místností
  • řízení a vizualizace sys­témů zavírání skříní, odsávání kouře, kontroly vstupu a kamerových sys­témů

X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com