Systém řízení budovy GEMOS­

Řešení LogisticsControl

Jste-li majit­elem logistické firmy, je řešení GEMOS­ LogisticsControl koncipováno přesně podle vašich požadavků a potřeb. Pomocí tohoto modulu můžete spravovat veškeré pro­cesy. Od příjmu přes vjezdy, nak­ládání, trasy jízd a odjezdy až po odhlášení.

S minimálními nároky na per­sonál budete kontrolovat, doku­men­tovat a analyzovat správný průběh na všech připojených sta­nicích, např. u sys­témů pro kontrolu vstupu, kom­u­nikačních sys­témů, sys­témů zbožního hos­podářství nebo kamerových a ohl­ašovacích sys­témů. Kromě toho vám systém umožňuje optimalizovat proces nak­ládání, a to díky vizualizaci nak­lá­dacích ramp a přidělování řidičů prostřed­nictvím např. LED tabulí Wibond.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com