Aknatarvikud

Kvali­teet kuni väik­seima detailini: ärge jätke midagi juhuse hooleks, ka mitte tarvi­kute valikut. GU pakub teile laia valikut eri liiki tarvi­ku­test, mille abil saate valmi­stada ja pai­galdada aknaid ning aknasulu­seid.

Tihendussüs­te­emid

GU konts­erni akna­tihendid ja ühendused aitavad aknavuuke ergiaefektiiv­seks muuta. Selle juurde kuulub ka meie asjatundlik nõu­stamine koo­skõlas prae­guste soovituste ja ees­kirjadega.

Ehituskeemia

Siit leiate arvukalt ehituskeemiatoo­teid, mida on vaja akende ja uste tootmi­seks, mon­tee­rimi­seks, tihendami­seks ja hool­dami­seks. Peale selle palju artik­leid energi­as­ääst­likkuse tõstmi­seks, nt iso­lat­sioonid, tihendid ja teibid.

Akna­tihendid

Tihedus täh­endab energiaefektiiv­sust: sel­lest tulenevalt pakub GU-grupp teile eri­nevate pro­fii­ligeomee­triate jaoks uusima põlvkonna tihendi­profiile.

Kinnitu­starvikud

Siit leiate laia valiku moodsat kinnitu­stehnikat. Siia kuuluvad mitmed ühendusla­hendused, mis sobivad laiale kasutu­sa­lade skaalale. Kõik vastab keh­tiva­tele nõue­tele ja kontrollimis­tele.

Klaasimi­starvikud

GU-klaasimi­starvikud võimaldavad klaasi­moo­dulite nõue­te­ko­hast montaaži ka rasketes tingimustes. Esi­teks tänu hoolikalt valitud ja kontrollitud materjalidele, teisalt tänu laiale tootevalikule.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019