Ehituskeemia

GU sar­naselt juhivalt ettevõt­telt ootate ka ehituskeemiatoo­dete pakkumist, mida on vaja akende ja uste tootmi­seks, mon­tee­rimi­seks, tihendami­seks ja hooldu­seks. Muidugi on kõik tän­a­päeva nõue­tele vas­tavad tooted. Seetõttu on GU-l ka lai valik tarvi­kuid energi­as­ääst­likkuse tõstmi­seks, nt iso­lat­sioonid, tihendid ja teibid.

Meie ehituskeemiavaldkonna tooted:

Tihendid ja poleerimisvahendid

Tihendid ja poleerimisvahendid

 • GU silikoon
 • GU akrüül
 • GU 1K ehitus­liim
 • GU polee­rimisva­hendid
 • GU dosee­rim­isotsak liimidele ja tihendi­tele

PVC-liimid ja -puhastid

PVC-liimid ja -puhastid

 • GU-PVC-liimid
 • GU-PVC-puhastid, lahu­stuvad
 • GU-PVC-puhastid, mit­te­la­hu­stuvad
 • GU kiir­liimid

Alumiiniumipuhastid ja alumiiniumiliimid

Alumiiniumipuhastid ja alumiiniumiliimid

 • GU alumiiniumip­uhastid
 • GU 1K alumiiniumiliimid
 • GU 2K alumiiniumiliimid

Hoolduskomplektid

Hoolduskomplektid

 • GU hooldus­komplekt Basic
 • GU hooldus­komplekt Premium

Te tun­nete huvi meie ehituskeemia tootevaliku vastu? Palun pöörduge küsimu­stega meie poole – nõu­s­tame teid meelsasti!


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019