Tihendussüs­te­emid

Energiatõhusus ja iso­lat­sioon tänu täp­susele: GU pakub teile laia valikut akna­tihendeid ja pai­gal­dusüh­endusi, mis on prae­gusel tehnika tasemel. Loomulikult koos pädeva nõu­stami­sega valdkonna keh­tivate soovituste ja ees­kirjade kohta. Eelkõige peavad tihedalt sulguma akende ja rõduuste vuugid, et ei tekiks kütte­kadusid ega niiskust.

Meie tooted tihendussüs­te­emide valdkonnas:

Väline ilmastikukaitse

Väline ilmastikukaitse

 • GU-välimine akna­tihenduslint
 • GU-vuugi­tihenduslint BG1/600
 • GU-vuugi­tihenduslint BG2/300
 • GU-välimine vuugihermeetik
 • GU-ümar­tihend
 • GU-KSK ehitustihend
 • GU-EPDM välimine ehitustihend

Soojuse ja heli valdkond

Soojuse ja heli valdkond

 • GU püstolivahud B2, PDR-iga
 • GU püstolivahud B2, ilma PDR-ita
 • GU püstolivahud B3, ilma PDR-ita
 • GU-püstolip­uhastusva­hend
 • GU vahupü­stolid
 • GU tihenduslint BG1
 • GU sooju­siso­lat­sioon­imatt
 • GU müra­summutusmatt

Sise- ja väliskliima lahutamine

Sise- ja väliskliima lahutamine

 • GU-sis­emine akna­tihenduslint
 • GU-sis­emine vuugihermeetik
 • GU-ümar­tihend
 • GU-butüü­list ehitustihend sis­e­töödeks

Kileliimid ja tihendusmassid

Kileliimid ja tihendusmassid

 • GU tihendus­massid
 • GU-EPDM-liim
 • GU-krunt
 • GU padruni- ja kile­to­rupü­stolid

Te tun­nete huvi meie tihendussüs­te­emide tootevaliku vastu? Palun pöörduge küsimu­stega meie poole – nõu­s­tame teid meelsasti!


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019