Hori­sontaalteljega pöördsulused

Näidake ka hori­sontaaltejega pöörda­kendel suu­rust! GU hori­sontaalteljega pöördsuluste abil saate pai­galdada ümmar­gusi ja kan­dilisi pöördak­naid rasku­sega kuni 300 kg ja tiiva­laiu­sega kuni 2950 mm. Ka ruumides, kus õhutusele on erinõuded, tagab kahesuu­naline süs­teem optimaalsed omadused: vana õhk eemaldub ülevalt, alt lisandub värsket õhku. Nii on tagatud kohanduv ja tõhus õhutus, näiteks kohtades, kus niiskust ja lõhnu tuleb kiiresti ära juh­tida. Lisaks sellele hiilgavad GU hori­sontaalteljega suluste puit-, plast- ja metallaknad oma mugavuse ja kasutajasõbralikku­sega.

Puidust kompo­nen­tide jaoks

Hea abiline suurte ideede teo­st­ami­seks: hori­sontaalteljega pöördsulused pui­ta­ken­dele. Samuti suuremõõt­me­lis­tele kan­di­lis­tele pöörd­tiibadele, ümmar­gus­tele aken­dele ja kompo­sii­ta­ken­dele tiiva­rasku­sega kuni 300 kg.

Plas­ta­ken­dele

Plas­ta­kende elegantne varustus: GU hori­sontaalteljega pöördsulu­stega neljakan­di­lis­tele akna­tiibadele ja kuni 175 kg tiiva­rasku­sega ümmar­gus­tele aken­dele.

Metall­ele­men­tide jaoks

Andke metalla­ken­dele suurem liikumisraadius: hori­sontaalteljega pöördsulused metalla­ken­dele nelinurk­sete hori­sontaalteljega pöörd­tiibade jaoks tiiva­rasku­sega kuni 175 kg.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019