Katusea­kende avamissüs­te­emid

Katusea­kende avamissüs­te­emid võimaldavad lihtsat iga­päevast õhut­amist plast-, puit- või metallkatusea­kende kaudu, millele kasutaja muidu ligi ei pääse. Tänu võimalusele juh­tida mitut akna­tiiba vaid ühe aja­miga pakuvad katusea­kende avamissüs­te­emid soodsat lahendust vajaduspõhi­sele värske õhu sis­sevoo­lule. Loomulikult on võimalik ka käsitsi avamine, näiteks käsihoova abil.

Käsisüs­te­emid

Katusea­kende käsitsi avamise süs­te­emid süvi­sta­mata lame­date katuse­ak­naavajate näol on soodne variant. Ühe- või mit­me­tiiva­liste kald­tiib­ele­men­tide korral sobivad need iga­päeva­seks õhutu­seks ideaalselt.

Moo­to­riga süs­te­emid

GU moo­to­riga katuse­ak­naavajad pakuvad sis­sepoole avanevate kald­tiib­ele­men­tide inte­gree­ritud juhtimist ajami abil.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019