Läve­pakud

CE-ser­ti­fikaa­diga, termo­la­hutatud GU ukse­pakud sää­s­t­avad rõduustel ja suurepin­na­listel lükand­ele­men­tidel palju energiat. Neid iseloomu­stab minimaalne pai­gal­duskõrgus ja neid saab kasutada nii ole­ma­solevatel kui ka uushoonetel. Ühenduste ja muude tarvi­kute abil saab ukse­pakud sobitada praktili­selt igale puit- või plast­profiilile ning luua ka individuaalseid lahendusi.

Tõst-lükan­dus­tele

Valik on teie: parim sooju­siso­lat­sioon ja barjäär­ivabad lahendused GU thermostepi ukse­pakkudega. GU moo­dulipõhise ukse­pa­kusüs­teemi kasutuselevõtuks on vaja vähe kompo­nente.

Rõduus­tele

Alati õige lahendus: GU pakub spetsiaalseid ukse­pakke plas­tist ja puidust rõduus­tele – sealjuures saate puit­ele­men­tide puhul valida pii­raja ja kes­kosa tihendamise vari­an­tide vahel.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019