Suits­uärastussüs­te­emid

Loomulikult teate, et argi­päevas on värske õhk oluline kes­ken­dumist nõudva töö tegemi­seks ja heao­lutunde tagami­seks. Tule­kahju korral on suitsu kiire tuva­stamine ja ära­juhtimine elutähtis. Vaadake, kuidas saate tagada vajalikes kohtades tõhusa suits­uärastuse ja/või värske õhu juurdevoolu.

Suitsu- ja soojaärastussüs­te­emid

Gretsch­-Unitase suitsu- ja soojaärastussüs­te­e­miga tagate suit­s­uvabad eva­kuat­siooni- ja pääs­t­e­teed. Kõikjal, kus tule­kahju korral on vajalik suits­uärastuse turvaline ja automaatne aktiveer­umine, on GU RWA-süs­te­emid õige valik.

Ven­ti­lat­sioo­nisüs­te­emid

GU pakub individuaalseid lahendusi ruumide mugavaks iga­päeva­seks õhut­ami­seks. Ükskõik, kas tegu on kald- või klapp­tiibade, kald-, kolmnurk-, ümar- või kaa­ra­kendega, väljapoole või sis­sepoole avanevate akendega – GU ven­ti­lat­sioo­nisüs­te­emidega ei jää ükski soov täitmata.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019