Ven­ti­lat­sioo­nisüs­te­emid

Gretsch­-Unitas pakub tänu eri­neva­tele katusea­kende avamissüs­te­emidele, kett- ja spinde­laja­mitele individuaalseid lahendusi ruumide mugavaks iga­päeva­seks õhut­ami­seks. Ükskõik, kas tegu on nelinurk­sete, sis­sepoole avanevate kald- või klap­pa­kendega, väljapoole avanevate kalda­kendega, või erivorm­idega, näiteks kald-, kolmnurk-, ümar- või kaa­ra­kendega – GU lahendu­sega saab reali­see­rida peaaegu kõiki rakendusi.

Ajamid 230 V

GU ven­ti­lat­sioo­niaja­mitega saate muuta ruumide iga­päevase õhut­amise meeldivaks ülesandeks, mis toimub automaatselt elek­tri­moo­tori abil. Valige suurest tootevali­kust sobiv kett- või spinde­lajam.

Katusea­kende avamissüs­te­emid

GU katusea­kende avamissüs­te­emide abil lii­gutate ligi­pääsmatuid plast-, puit- või metallkatuse­ak­naid. Eriti soodne, sest ühe aja­miga saab juh­tida mitut tiiba.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019