Sulused par­allee­lavaneva­tele aken­dele

Sulused paralleelavanevatele akendele
 
 

Par­allee­lavanevaid aknad kasutatakse siis, kui elegantset ja ühtset välimust soovi­takse säilitada ka eri­nevates avamis­po­sit­sioonides akende korral. Vastu­pidi­selt seniste kald- või pöördkalda­ken­dele ei paikne akna­pind avamisel raami suhtes nurga all, vaid klaas­fas­saa­diga par­alleelselt. Lisaks sobib see avamisviis tänu sujuvalt regulee­ri­ta­vale avan­emis­laiu­sele loomuliu õhutuskontsept­siooni elluviimi­seks. Võr­reldes kaldsuunas avanevate akendega saavu­tavad par­allee­lavanevad aknad sama avan­emis­laiuse korral palju suurema õhuva­hetuse kordarvu. Kõikide väljapoole avanevate akende puhul ei nõua sel­line avan­emisviis ka vaba ruumi seespool.

Võimalikud kon­strukt­sioonid/lahendused par­allee­lavanevate akende puhul:

NimetusPAS350PAS450PAS670PAS930PAS1135
Tiiva kaal
(max. kilogrammides)
100100200200200

Tiiva kõrgus
(min. mil­limee­trites)

3504506709301400
Tiiva laius
(min. mil­limee­trites)
3504506709301400
Tiiva kõrgus
(max. mil­limee­trites)
7501000150020002100
Tiiva laius
(max. mil­limee­trites)
20002000200020002000

Avan­emis­laius käsitsi
(mil­limee­trites)

150180150180180

Avan­emis­laius
moo­to­riga
(mil­limee­trites)

180250180250250

Tellimisel saab teo­stada ka suurema tiivakaaluga lahendusi


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019