Sulused üles­avaneva­tele aken­dele

Sulused ülesavanevatele akendele
 
 

Akna­tiib liigub avamisel veidi väljapoole ja säilitab igas asendis stabiilselt oma avamis­po­sit­siooni. Akende ülespoole avan­emise funkt­sioon pakub paljude ehitus­projektide puhul märkimisväär­seid funkt­sio­naalseid ja estee­tilisi eeli­seid. Täisklaas­fas­saadi välisilme saab nende akende abil äärmi­selt homoge­en­seks kujundada. Ülespoole avanevate akende süs­teemi puhul on palju eri­nevaid võima­lusi fas­saadi kauni ilme kujundami­seks.

Võimalikud kon­strukt­sioonid/lahendused ülespoole avanevate akende puhul:

Ülespoole avanev käärsulusSKS40SKS50SKS65SKS65HSKS100SKS100HSKS180

Tiiva kaal
(max. kilogrammides)

405065100100100180
Tiiva kõrgus
(min. mil­limee­trites)
276640800600110015002000
Tiiva laius
(min. mil­limee­trites)
450450450450520520520
Tiiva kõrgus
(max. mil­limee­trites)
64080011001100150020002500
Tiiva laius
(max. mil­limee­trites)
2500250025002500250025002500
Avan­emis­laius
(kraadi)
50505030452020

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019