Sulused kald-lükan­dus­tele

Par­alleel­liugu­riga kaldsulused viivad teid stan­dard­se­test akna­profiilidest ter­ras­si­ele­men­tide valmi­stamisel uude dimen­siooni. Uuenduslik kel­gut­ehno­loogia kindlu­stab toimiva ja püsiva kasuta­tavuse tänu täpsele toimivusele ka suurte raskuste korral. Õhutusasendis hoiavad käärsulused akna tormik­indlalt lahti. Suurte ja raskete ele­men­tide sulused on lisaks varu­statud sundjuhtimi­sega, mis fik­see­rivad tiiva sulgemise ajal kogu laiuses ja vaba­s­tavad avamisel uuesti.

GU par­alleel­liugu­riga kaldsulused vee­navad oma kerge liikumise ja mugavu­sega: käepideme abil saab juh­tida kõiki funkt­sioone.

Kuni 90 kg raskele raa­mile

Väikes­tele ja kerge­tele ele­men­tidele: sulus ja kes­kkinnitus GU-90 oZ on täpne ja töökindel lahendus väikes­tele ja kerge­tele par­alleel­liugu­riga kald­ele­men­tidele.

Kuni 100 kg raskusele raa­mile

Põrandaga tasa­pin­naline par­alleel­liugur-kaldsüs­teem GU-966/100 oZ bb ei täida mitte ainult teie vajaduse mugavuse järele, vaid koos GU ukse­pa­kuga DKS ka kuni 20 mm kõrguse ukse­paku.

Kuni 130 kg raskusele raa­mile

Väikes­tele ja kes­kmise suu­ru­sega ele­men­tidele: soovite mugavat liikumist ja töökindlust? End prak­tikas tõe­stanud par­alleel­liugu­riga kaldsulused kuni 130 kg tiiva­raskuse ja 1600 mm tiiva­laiu­sega ele­men­tidele pakuvad teile mõlemat.

Kuni 150 kg raskusele raa­mile

Sundjuhtimise on lihtne, kuid kindel funkt­sioon. End prak­tikas tõe­stanud par­alleel­liugu­riga kaldsulused kuni 150 kg tiiva­raskuse ja 1600 mm tiiva­laiu­sega ele­men­tidele pakuvad maksimaalset kasutus­mugavust.

Kuni 200 kg raskusele raa­mile

Soovite leida maksimaalset kasutus­mugavust ja talitluskindlust suur­tele ja raske­tele ele­men­tidele? Par­alleel­liugu­riga kaldsulused kuni 200 kg raskuse ja kuni 2000 mm laiu­sega tiibadele on GU optimaalne lahendus.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019