Par­alleel­liugu­riga kaldsulused GU-966/100 oZ bb

Takistus­teta mugavus

Paralleelliuguriga kaldsulused GU-966/100 oZ bb
 
 

Par­alleel­liugu­riga kaldsüs­teemi GU-966/100 oZ bb saab koos GU põranda­lävega DKS mon­tee­rida põrandaga täi­esti tasa­pin­nali­selt. Ukse­paku kõrgus on sealjuures 20 mm. Süs­teemi saab kasutada kõigis stan­dard­setes puit- ja plast­profiilides (skeem A). Muidugi on sulusel GU-966/100 oZ bb kõik GU par­alleel­liugur-kaldsuluste tuntud eelised: lihtne kasut­amine pöördpideme abil ning seega män­g­levalt kerge käsits­emine. Kõik kinnitus­punktid on varu­statud seenekujulise tapiga CLEVERLE, mis kohandub nutikalt ka vuuki, mis ei ole optimaalse kujuga. Kinnitusel oZ ei ole sundjuhtimi­sega käärsulu­seid. Tiib liigub raa­miga par­alleelselt ega saa väänduda. Lisaks on kõik käärid ühen­datud metallvardaga – nii kandub sulgemissurve üle kogu tiiva­laiu­sele.

Par­alleel­liugu­riga kaldsuluste GU-966/100 oZ bb omadused:

  • Rõduuksel ei ole segavat ukse­pakku
  • Kaldasendi automaatne fik­seer­umine: kaitse avan­emise eest õhut­amise ajal
  • Samad käärsulused ja jooksikud puidust ja plas­tist ele­men­tidele
  • Survejuhtimine tänu var­raste ühendami­sele – alates tiivavuugi laiu­sest 1200 mm – kai­tseb tiiba väändumise eest.
  • Kõik seadistusvõimalused Torx-võtme abil
  • Pin­naviimistlus ferGUard*silber tagab püsiva korro­sioo­nikaitse

Tehnilised andmed

Kasutu­salaTiiva vuugi­laius
[mm]
Vuugivahe kõrgus
[mm]
Akna­tiiva max kaal [kg]
Puit/plastma­terjal640 – 1600*700 – 2350100
*alates tiiva vuugi­laiu­sest 1200 mm koos survejuhtimi­sega

X
Lisateave
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019