Par­alleel­liugu­riga kaldsulused
GU-966/150 mZ, GU-968/150 mZ

Kes­kmise suu­ru­sega ja raske­tele ele­men­tidele tiiva­rasku­sega kuni 150 kg

Paralleelliuguriga kaldsulused GU-966/150 mZ
 
 

Par­alleel­liugu­riga kaldsulused GU-966/150 mZ ja GU-968/150 mZ on optimaalne lahendus puidust, plas­tist ja metal­list aken­dele ja rõduus­tele tiiva­rasku­sega kuni 150 kg ja tiiva­laiu­sega kuni 1600 mm. Sulgur mZ on varu­statud sundjuhtimi­sega käärsulu­stega, mis tagab maksimaalse kasutus­mugavuse ja turvalise toimimise ka suurte ukse­tiibade korral. Sundjuhi­tavad käärsulused tõmbavad tiiba sulgemise ajal kogu laiuses ja suruvad seda avamisel eemale. Suluste hea kvali­teet tagab püsivalt laitmatu toimimise. Tänu uuendus­likule jooksikutehno­loogiale libi­sevad liug­tiivad pehmelt ja täpselt igasse asendisse. Tootevalikule annavad vii­mase lihvi alumiiniumist valmi­statud ergo­no­omilised pöördpidemed, mille abil saab juh­tida kõiki funkt­sioone.

Par­alleel­liugu­riga kaldsuluste omadused
GU-966/150 mZ ja GU-968/150 mZ:

  • Sundjuhtimine tagab lõppkasutajale maksimaalse mugavuse ja kindlu­stab ele­mendi efektiivse ja püsivalt turvalise kasut­amise
  • Kaldasendi automaatne fik­seer­umine: kaitse avan­emise eest õhut­amise ajal
  • Üle­kan­dega pöördpide koos välja­lu­ku­stamiskai­t­sega
  • Kontrollitud turvalisus vas­ta­valt stan­dardile EN 1627 – RC 2: üleni sis­semurdmiskindel sulgur taki­stab liugur­tiiva lah­tik­an­gut­amist ja väljatõstmist
  • Pöördpide on sul­etav pro­fiilsil­ind­riga ja kasutatav mõlemal pool
  • Pin­naviimistlus ferGUard*silber tagab püsiva korro­sioo­nikaitse

Tehnilised andmed

Kasutu­salaTiiva vuugi­laius
[mm]
Vuugivahe kõrgus
[mm]
Akna­tiiva max kaal
[kg]

Puit/plastma­terjal
GU-966/150 mZ

720 – 1600820 – 2350150
Metall
GU-968/150 mZ
720 – 1600820 – 2370150

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
RC 2-kontrollitud EN 1627-1630 järgi