Lükand-voldikuksed GU-823 ja GU-923

Gretsch­-Unitase lükand-voldiks­ulused pakuvad lahendusi, mis ühendavad mit­meid eeli­seid. Suuremad luba­tavad tiiva­raskused tingivad vähem üksik­ele­mente ja tagavad maksimaalse avamis­laiuse. Tänu suure­ma­tele klaa­spindadele langeb ruumi veel rohkem päevavalgust ja tekib eksk­lusiivne elu­kes­kkond.

Kuullaag­ritega, pla­s­tüm­b­ri­sega jooks­u­rullikud alumistes jooksikutes ja ülemistes juht­rullikteus muu­davad tiiva liikumise jook­s­u­s­iini soontes täp­seks ja müratuks. Tänu sellele saab turvali­selt ja män­g­leva kergu­sega lii­gutada ka suuri ja raskeid lükand-voldiktiibu.

Nõudmise peale on saadaval individuaalsed arves­tus­programmid, mis võimaldavad kiiret tiibade laiuse mõõtmist igal pro­fiilil.

Koos GU süs­te­emiukse­pa­kuga sobivad Gretsch­-Unitase lükand-voldiks­ulused barjäär­ivabaks ehit­ami­seks vas­ta­valt stan­dardile DIN 18040.

GU-823 ja GU-923

Tänu alumises osas paik­neva­tele sulus­tele saab lükand-voldik­ele­mente pai­galdada, olenemata ele­mendi ülaosa stabiil­susest; lisaks sellele võimaldavad lükand-voldiks­ulused barjäär­ivaba põrandaüh­endust.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019