Sulused pöörd-kalda­ken­dele

Pöördkaldsuluste pro­gramm UNI-JET

Olgu plastik-, puit- või alumiiniumaken, olgu pinnal paik­nevate või kaetud hinge­dega: iga aken seab sulus­tele spetsii­fi­lised nõudmised. Hea, et UNI-JET pöördkaldsuluste pro­gramm pakub kõikidele aken­dele ja klaa­sus­tele sobivat lahendust – estee­tiline, kõrge kvali­tee­diga ja hõlpsalt kasutatav.

Pin­nale pai­gal­datav sulusesüs­teem ALU-JET AK 8

Alumiiniumakna sulus klamberkinnitu­sega kõrgekvali­teet­sete akende jaoks: kõik ALU-JET AK 8 pin­nale pai­gal­da­tavad ühendus­de­tailid koosnevad anodee­ritud või pulberkattega alumiiniumist.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019