HS-SPEED Limiter (kii­rus­epii­raja)

Kasutusturvalisus suurte ja raskete ele­men­tide korral

Suure tiiva­rasku­sega tõste-lükand­ele­mendi avamisel ja sulgemisel tekib kiirendusfaasis kinee­tiline energia, mida on raske pidurdada.

HS-SPEED Limiter piirab tiiva kiirendamist ja väldib nii kehavi­gastusi ja kon­strukt­siooni kahjustusi.

Seda pakub ainult HS-SPEED Limiter:

  • harjumuspärase kasutus­mugavuse täielik säilimine
  • lihtne mon­tee­rimine
  • hiljem pai­gal­datav
  • puidust, plastma­terja­list ja metal­list kompo­nen­tidele

Sobib eriti hästi järgmis­tele kasutu­sa­l­adele:

  • kõrgen­datud turvanõue­tega objektid
  • kõik avalikud raja­tised, millele kohaldub ohutu­sees­kiri
  • kõik las­tele mõeldud raja­tised, nagu las­teaiad, algkoolid jne

Tehnilised andmed

Kasutu­salaTiiva laius [mm]Tiiva kõrgus [mm]Tiiva kaal [kg]Tiiva pai­gutus (lahendus)
GU-934kuni 3300kuni 3250kuni 400A/C/G/K
GU-937kuni 2200kuni 2765kuni 150A/C/G/K

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019