Moo­tori abil juhi­tavad tõste-lükan­dsulused

HS-Master

Tiiba tõstab, nihutab soovi­tava avan­emis­laiu­seni ja sulgeb mootor. Kasu­tage kas käepidet, kaugjuhtimispulti või push-and-go-funkt­siooni. DEKRA poolt kontrollitud süs­te­emile saab pai­galdada lisava­rustusse kuuluva rada­randuri või foto­silma.

HS-Master CONCEALED

Disai­nifännid võivad rõõmu­stada: HS-Master CONCEALED muutub nähta­matuks. See on DEKRA poolt kontrollitud ega vaja tiivas voolu ega muid turva­kompo­nente. Mootor aktivee­ri­takse seinanupu, pöördpideme, kaugjuhtimispuldi või push-and-go-funkt­sioo­niga.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019