Tuulutus­profiilid

Tagage hea ruumiõhu kvali­teet – suletud ruumides on see hügieeni ja heaolu alus. Kuna hoonete seinad muutuvad tänu energi­as­ääst­unõue­tele aina tihedamaks, kerkib esile õhut­amise teema. GU aknaõhutajate abil saate tagada niiskuskai­t­seks vajaliku kasutajast sõlt­umatu õhuva­hetuse. Leiate oma DIN 1946-6 stan­dardile vas­tava õhutuskontsept­siooni jaoks siit kõik planee­rimi­seks ja rakendami­seks vajalikud tooted.

DUCO regulee­ri­tavad tuulutusklapid

Pidev õhuva­hetus taki­stab liiga suure õhu­ni­iskuse ja halli­tuse teket. Lisa­fil­trite kasut­amisel saab väh­endada õie­t­olmu hulka.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019