Ver­tikaalteljega pöördsulused

Teie aknad saavad ülla­tavad pööra­misvõimalused: GU ver­tikaalteljega pöördsulused võimaldavad ruume igal ajal hõlpsalt ja mit­me­ke­si­selt õhutada – ka siis, kui pöörde­punkt ei asu keskel, akn­a­formaadid on suured, ukse­avad kõrged või tegemist on suurte rasku­stega.

Puidust kompo­nen­tide jaoks

Pui­ta­kende korral pakume ver­tikaalteljega pöördsulu­seid kan­di­lis­tele ver­tikaalteljega pöörd­tiibadele kaaluga kuni 175 kg.

Metall­ele­men­tide jaoks

Metallaknad on tugevad ning GU ver­tikaalteljega pöördsuluste abil ka lii­guta­tavad. Sulused on saadaval kuni 175 kg rasku­sega kan­di­lis­tele pöörd­tiibadele.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019