Semi­narid ja kooli­tused

Gu konts­erni semi­na­ride hulgast leiate kindlasti mõne, mis teile huvi pakub. Teemad on väga mit­mekülgsed: alates akna- ja uksetehnikast kuni automaat­sete sisen­emissüs­te­emide ja uusimate trend­ideni nii moodsa arhitektuuri, normide kui ka ees­kirjade vallas. Loomulikult tulevad jutuks ka meie süs­te­emi­la­hendused ja ser­ti­fikaadid.

Võtke meiega ühendust: nõu­s­tame teid sobiva kooli­tuse valimisel ja vas­tame meelsasti teie küsimus­tele. Teie soovidele kohan­datud semi­narid töö­tame välja koo­stöös teiega ja kor­ral­dame neid heameelega ka teie ettevõttes.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt:
Kui teil on meie semi­na­ride kohta küsimusi, pöörduge meie mees­konna poole:

Telefon:
+372 660 0477

Faks:
+372 660 0488

E-post:
sven.paulson(at)gubksestonia.ee