eesti
русский

Turva-karuselluksed ja turva-pöördlüüsid

GU-konts­erni kom­paktsed turva-karuselluksed ja turva-pöördlüüsid tagavad usal­dusväärse ja mugava juurdepääsu regulee­rimise ka ilma
järelevalve­per­so­nalita. Kom­paktne ehitus, milles on kasutatud palju klaasi, hoolitseb õhulise, elegantse ja valgusküllase mulje eest hoones. Pos­i­tiivse kõrv­alefektina lisanduvad pidev kaitse lärmi ja tõm­betuule eest. Materjalide ja peali­spindade suur valik ning lihtne kohandamisvõimalus juurdepääsukontrolli süs­te­emidega pakuvad maksimaalset pai­ndlikkust.

Mudelid:

Turvakarusselluks GSI

Turvakarusselluks GSI GU turvaka­rus­selluksed valmi­statakse spetsiaalselt teie soovide järgi ning arvesse võe­takse nii soovi­ta­vaid funkt­sioone kui ka hoone arhitektuuri. Põhi­seadistu­sena on turvaka­rus­selluks moo­torpidu­riga riivi­statud. Tipptund­idel saate uksel pidevalt liikuda lasta, kui juurdepääsukontrolli süs­teem annab iga seg­mendi juures õiguse. Ilma juurdepääsuõigu­seta isikud juhi­takse läbikäigusuu­nale vastu­pidises suunas turvaka­rus­sel­list tagasi.

Turvapöördlüüsid GSI

Turvapöördlüüsid GSI Juurdepääsu kontroll minimaalse läbimõõduga üks meeter ja täieliku läbi­paistvu­sega tänu suurele klaa­si­si­sal­du­sele: see pakub teile palju võima­lusi. 2-tsoo­niline kon­taktmatt jälgib läbikäiguala. Põhi­seadistu­sena on ukse­tiivad elektro­me­haa­nili­selt luku­s­tatud. Kui juurdepääsukontrolli süs­teem annab õiguse, avaneb uks automaatselt. Pärast lüüsi läbimist ja kon­taktmati impulsi käivit­amist sulgub see taas. Seejärel avaneb vastas asuv uks automaatselt ja lüü­sist on võimalik väljuda. Kui lüüsi sisen­e­takse loata, katke­stab juhtseade lüüsi tava­pärase töö­prot­sessi. Sis­sepääsuuks jääb siis avatuks, kuni lüü­sist on väljutud.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019