eesti
русский

Ver­tikaalne pöördvärav

Tänu kõrgekvali­teet­sele, õhuli­sele disai­nile ja vaik­sele töö­mehha­nis­mile sobib ver­tikaalne pöördvärav ideaalselt hoone esindus­li­kesse osadesse. Atraktiivset välimust toetab intel­ligentne funkt­sio­naalsus: tavalisel töörežiimil hoiab elek­triline pidur pöördristi suletud asendis. Avamine luge­risüs­teemi poolt või valikuline käsitsi avamine vaba­stab selle piduri ja avab läbi­pääsu. Kerge vajutuse korral käivitab ajam pöörlemise.

Mudelid:

Vertikaalne pöördvärav GU-GT 1000

Vertikaalne pöördvärav GU-GT 1000 Moo­to­r­aja­miga, puusade kõrgusel asuv ver­tikaalne pöördvärav GU-GT 1000 mõjub tänu klaasi ja roost­evaba terase kombi­nat­s­ioo­nile eriti fili­gra­anselt ja pääseb ideaalselt mõjule esindus­liku arhitektuuri kes­kkonnas. 120°-jaotus ja kerge liikumine ühendavad endas suure kasutus­mugavuse ja efektiivse juurdepääsu regulee­rimise.

Vertikaalne pöördvärav GA-VA 1100

Vertikaalne pöördvärav GA-VA 1100 Ideaalne tõke suure läbivus­sage­du­sega juurdepääsudel. Moo­to­r­aja­miga, puusade kõrgusel asuv ver­tikaalne pöördrist GU-VA 1100 on valmi­statud täielikult roost­evabadest materjalidest. Tänu tugevale, 90°-jaotu­sega kon­strukt­sioo­nile hoolitseb see tõhusalt juurdepääsu regulee­rimise eest.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019