Stan­dardka­rus­sellus­tele GRA

Kujundage hoo­ne­sis­sepääsud üht­aegu esindus­likult ning tõm­betuule- ja müra­kindlana. Stan­dardka­rus­sellukse GRA ja individuaal­sete funkt­sioonide, kujunduste ja mõõt­mete abil. Karus­sellukse saab lahendada nii manu­aal­sena, pool­automaat­sena (push-and-go) kui ka täis­automaat­sena (rada­rand­u­riga). Trumli­s­einad võivad olla klaa­sist või sile­da­test, sooju­siso­lat­sioo­niga plekkpanee­lidest. Kõigi vari­an­tide puhul on alati esi­plaanil kasutaja turvalisus.

Pool­automaatsed ja täis­automaatsed karus­selluksed on TÜV tüübik­innitu­sega, ser­ti­fit­s­ee­ritud stan­dardi DIN 18650 järgi ja vas­tavad keh­tiva­tele ees­kirjadele ja norm­idele.

GU stan­dardka­rus­selluste GRA omadused:

  • Pöörd­mehha­nism: klaas peene alumiini­umraa­miga
  • Klapp­mehha­nism suveasendi jaoks
  • Öine luku­stamine automaatselt või käsitsi
  • Luku­stamine elektro­me­haa­nili­selt ja/või mehaa­nili­selt var­ras­lukkude abil
  • Push-and-Go-funkt­sioon aktivee­ritav

Tehnilised andmed

Stan­dardka­rus­selluks GRA
Sise­läbimõõt1800–3800 mm
Kar­niisikõrgus käsitsi või põranda­aluse ajami abilmin 100 mm
Kar­niisikõrgus pool- või täis­automaatseltmin 175 mm
Ukse­tiibade arv3 või 4 tiiba
Ööseks luku­stamine käsitsi
Ööseks luku­stamine automaatselt

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18650: Automaatsed uksesüsteemid