Suure­ma­hu­lis­tele karus­sellus­tele GGR

Siit leiate elegantse ja energi­as­ääst­liku sis­sepääsu­la­henduse nii eva­kuat­siooni­teede kui ka suure liikluse jaoks. Sisen­emine koos ostukäru, lapsevankri või rata­stoo­liga on mugav ja turvaline. Kolme ja nelja tiivaga mudeli korral on tiivad kaheks jagatud ja neid hoi­takse elek­tri­liste magne­tite abil normaalrežiimis stabiil­sena. Tule­kahju, elek­trikatkes­tuse või hädalüliti vajut­amise korral vabaneb riivistus ja liikuvaid tiibu saab ümber kes­k­samba eva­kueer­umise suunas kõrvale klappida. Suurte mõõt­mete tõttu käi­tatakse ust täis­automaatselt ja kindlu­statakse liikuvatel tiibadel paik­nevate turvakon­takt­lii­stude, ülespoole liikumise kai­ts­e­and­u­rite ja eelpos­ti­and­u­rite abil koo­skõlas keh­tiva stan­dar­diga DIN 18650.

GU suure ruumi karus­selluste GGR omadused:

  • Ideaalne suure küla­s­tajate arvu kor­ralr
  • Palju ruumi nt ostukär­udele, lapsevan­k­ritele, rata­stoolidele
  • Tänu kla­pi­ta­va­tele tiibadele kasut­amine eva­kuat­siooni­teedel
  • Ööseks luku­stamine käsitsi
  • Luku­stamine ukse­tiibadel olevate var­ras­lukkude või ööluku abil

Tehnilised andmed

Suure ruumi karus­selluks GGR
Sise­läbimõõt3600–6200 mm
Kar­niisi kõrgus500–800 mm
Ukse­tiibade arv3 või 4 tiiba
Ööseks luku­stamine käsitsi

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18650: Automaatsed uksesüsteemid