Täisklaa­sist karus­sellus­tele GGG

Maksimaalne läbi­paistvus ja esinduslik välimus mood­sate klaas­fas­saadide uksepiirkonnas: just seda pakuvad teile GU Automaticu üleni klaa­sist karus­selluksed. Kitsad pro­fiilid ja automaat­sete uste puhul põrandasse pei­detud ajam annavad sel­lesse oma panuse. Täidame teie soovid kiiresti – näiteks kla­pitav tiib suvi­seks avami­seks või automaatne luku­stamine ööseks. Nii pool­automaatsed kui ka täis­automaatsed karus­selluksed on TÜV tüübik­innitu­sega, ser­ti­fit­s­ee­ritud stan­dardi DIN 18650 järgi ja vas­tavad keh­tiva­tele ees­kirjadele ja norm­idele.

GU üleni klaa­sist karus­selluste GGG omadused:

  • Minimaalne nähtav pro­fiil
  • Pöörd­mehha­nism: klaas peene alumiini­umraa­miga
  • Klapp­mehha­nism suveasendi jaoks
  • Öine luku­stamine automaatselt või käsitsi
  • Luku­stamine elektro­me­haa­nili­selt ja/või mehaa­nili­selt var­ras­lukkude abil
  • Push-and-Go-funkt­sioon aktivee­ritav

Tehnilised andmed

Üleni klaa­sist karus­selluks GGG
Sise­läbimõõt1800–3000 mm
Klaaskatus16 mm
Ukse­tiibade arv3 või 4 tiiba
Ööseks luku­stamine käsitsi
Ööseks luku­stamine automaatselt

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18650: Automaatsed uksesüsteemid