Klaaslükan­ds­einad

GU Automatic klaaslükan­ds­ei­n­asüs­te­emidega saate kujundada individuaalse kujundu­sega vahe­s­einu ja fas­saadi­la­hendusi shop-in-shop-kon­strukt­sioonidele. Elemente saab lükata nii käsitsi kui ka automaatselt.

Klaaslükan­ds­ei­n­asüs­teem shopMaster GSW-M

See klaaslükan­d­sein avab teile eri­nevad läbi­pääsud, mida saab hõlpsalt käsitsi lii­gutada. Tänu eri garnituu­ride kombinee­rimi­sele on võimalik teo­stada paljusid vari­ante, nt pöör­dot­sa­tiib koos BKS-i paa­nika­lu­kuga.

Klaaslükan­ds­ei­n­asüs­teem shopMaster GSW-A

Automaatne klaaslükan­ds­ei­n­asüs­teem pakub suurt mugavust. Ele­mendid liiguvad par­k­last vaik­selt ja kindlalt välja – soovi korral saab otsa­tiiva automaatselt luku­stada.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019