Klaaslükan­d­sein shopMaster GSW-A

See klaaslükan­d­sein on popu­laarne tänu oma kõrgetasemeli­sele mugavusele ja mit­me­ke­sis­tele kujundusvõima­lus­tele, nt vahes­einte ja fas­saadikontsept­sioonide korral. Tänu kom­pakt­sele kon­strukt­sioo­nile on jook­s­u­s­iini ja ele­men­tide parkimisniššide jaoks vaja minimaalselt ruumi. Moo­dulitel on moodne jooksikutehno­loogia koos pla­s­tüm­b­rise ja kuullaag­ritel jooks­u­rullikutega. See tagab ele­men­tide püsiva töökindluse ja vaikse liikumise. Tänu vaid 86,5 mm pai­gal­duskõrgu­sele saab jook­s­u­s­iini pai­galdada pea igale poole. Põrandajuhik tagab lisa­s­tabiil­suse ja erilise kasutus­mugavuse. Turvali­suse huvides saate automaatset üleni klaa­sist lükan­ds­eina toite­katkes­tuse korral käsitsi lii­gutada.

GU klaaslükan­ds­einte shopMaster GSW-A omadused:

  • Takistuste tuva­stamine
  • Tiibadeva­he­line kaugus on seadi­statav vahe­mikus 50–1500 mm
  • Kvali­teetsed pla­s­tüm­b­ri­sega kuullaag­ritel jook­su­mehha­nismid
  • Turvaline läbiv põrandajuhik
  • Tiiba saab toite­katkes­tuse korral käsitsi lii­gutada
  • Lisava­rustu­sena täis­automaatse seinak­la­piga

Tehnilised andmed

shopMaster GSW-A
Ele­mendi max kõrgus3500 mm
Ele­mendi max laius1250 mm
Ele­mendi max raskus150 kg
Ele­men­tide max arv32
Võimalikud klaasi­pak­s­used10 / 12 mm
Jook­s­u­s­iinide mudellineaarne, nurga all, kaarjas
Kiirus50–150 mm/s

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019