Klaaslükan­d­sein shopMaster GSW-M

Selle klaaslükan­ds­eina süs­te­e­miga saate kujundada mit­me­ke­si­selt ja individuaalsel shop-in-shop-kon­strukt­sioonide vahe­s­einu ja fas­saadikontsept­sioone Pea iga­suguse põhi­plaa­niga – sõltuvalt varustusest kas lineaar­selt, kaa­rega või seg­men­tee­ritult. Die Elemente saab pai­ndlikult käega pai­gutada, põrandajuhik pole vajalik. Kom­paktne lahendus nõuab jook­s­u­s­iinile ja parkimisniššide jaoks vähe ruumi. Jook­su­mehha­nis­midel on kvali­teetsed kuuljad jooks­u­rullikud, mis tagavad ele­men­tide püsivalt töökindla ja kerge liikumise avamise ja sulgemise ajal. Eri­nevaid läbikäike saate luua nt pöördlükan­d­tiibade abil, mis on mugavalt varu­statud ukse­sulgu­ritega.

GU klaaslükan­ds­einte shopMaster GSW-M omadused:

  • Valmis­ele­men­tidest moo­dulkon­strukt­sioon
  • Pöör­dot­sa­tiib, mida saab kombinee­rida lukus­arjaga PRIME OFFICE
  • Kvali­teetsed pla­s­tüm­b­ri­sega kuullaag­ritel jook­su­mehha­nismid
  • Kaheo­saline jook­s­u­siin, mille abil saab luua kaari
  • Läbiv põrndajuhik pole vajalik

Tehnilised andmed

shopMaster GSW-M
Ele­mendi max kõrgus3500 mm
Ele­mendi max laius1250 mm
Ele­mendi max raskus150 kg
Võimalikud klaasi­pak­s­used10 / 12 mm
Jook­s­u­s­iinide mudellineaarne, nurga all, seg­men­tee­ritud, kaarjas

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019