Liuguste automaa­tika

GU Automatic pakub teile laia valikut lükan­duksi hoo­ne­sis­sepääsude automa­ti­see­rimi­seks: õhu­k­esed lükan­duksed ning eriti elegantsed pöördlükan­duksed või ruumisääst­likud tele­s­ko­opuksed. Olgu tegu tüübik­innitu­sega eva­kuat­sioo­nilükan­dukse või eriti öko­no­omse lahendu­sega: GU jaoks on turvalises alati esmatähtis. Te ei saa olla kindel mitte üksnes heale kvali­teedile ja atraktiivsele disai­nile, vaid ka töökindlusele.

Lineaarlükan­duks compactMaster CM/CM-F

Rohkem võim­sust optimaalselt väh­en­datud lahenduse juures. Tegeliku pai­gal­duskõrgu­sega vaid 100 mm katab ajam ülemise tiiva­profiili täielikult ning sobitub teie arhitektuu­riga.

Lineaarlükan­duks compactMaster CM/CM-F WK2

compact­Mas­teri mudel WK2- (RC 2-) ühendab sis­semurdmiskindluse ja fili­gra­anse välimuse.

Lineaarlükan­duks econoMaster EM/EM-F

Sellel uksesüs­te­emil on mitu pos­i­tiivset omadust: kiire avan­emine ja vaikne liikumine iseloomu­s­tavad lükan­dust sama­moodi nagu pai­gal­dussõbralikkus ja töökindlus.

Lineaarlükan­duks heavyMaster HM/HM-F

Suured mõõtmed ja kuni 200 kg raskus ühe ukse­tiiva kohta sobivad neile lükan­dus­tele sama hästi kui kasut­amine eriti tiheda kasutu­sega sis­sepääsudes.

Liuguste automaa­tika GS-100

Kes­ken­dumine olu­lis­tele funkt­sioonidele tagab kõrge kvali­teedi suurepärase hinna-kvali­teedi suhtega. Tõhusus tänu eelpai­gal­datud aja­mile ning Plug & Play ise­häälestumi­sele.

Eva­kuat­sioo­niuste automaa­tika HM-F FT

Esi­mene ja ainus lükan­d­mehha­nis­miga eva­kuat­sioo­niuks, millel on nii AutSchR kui ka EltVTR tüübik­innitus. Uks tagab teile nii päevasel ajal kui ka režiimis "VÄLJAS/ÖÖ" turvalise eva­kuat­sioonitee.

Tele­s­ko­oplükan­duks econoMaster EMT/EMT-F

Selleks et saavutada kits­astes oludes maksimaalsed läbikäigu­laiused, on optimaalne valik selle lükan­dukse kahe või nelja tiivaga mudel.

Pöördlükan­duks compactMaster CMR/CMR-F

Selleks et anda teie pea­sis­sekäigu estee­tikale võimalikult vabad käed, valmi­statakse see lükan­duks täpselt teie isik­li­kele eelistus­tele.

Nurklükan­duks compactMaster CMW/CMW-F

Kui teie sis­sepääs asub hoo­nen­urgas, sobitud nurklükan­duks hoonega ja loob sellega erakordse visuaalse akt­sendi.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019