Eva­kuat­sioo­niuste automaa­tika HM-F FT

Lõpp nõuete kon­fliktile

Lükan­d­mehha­nis­miga eva­kuat­sioo­niuks HM-F FT on nii DIN 18650 tüübik­innitu­sega kui vastab ka AutSchR ja EltVTR nõue­tele. Ehitusjärelevalve luba pole vaja. Riivi­statud uks avaneb tulega hädakäivitusnupu vajut­amisel ja ukse­tiibu saab lahti pöö­rata – ka siis, kui ukse­tiib on eva­kueer­umise suunas koormatud. Redun­dantne ajam koos väljapöö­ra­t­a­vate ukse­tiibade ja eva­kuat­sioo­niukse juhtse­ad­mega FTNT10 kindlu­stab turvalise eva­kueer­umise ka siis, kui uks on režiimis "VÄLJAS/ÖÖ" riivi­statud.

GU eva­kuat­sioo­niuste HM-F FT omadused:

  • Lükan­d­mehha­nis­miga eva­kuat­sioo­niuksi saab riivi­stada, kuigi hoones on ini­mesi
  • Režiimi muutmine (ka režiimile "VÄLJAS/ÖÖ") on võimalik hoone juhttehnika või taimeri abil
  • Hädao­lukorras, kui uks on suletud, saab eva­kuat­sioo­niukse avaja riivistusest vaba­stada tulega hädanupu abil
  • Kerge vajutu­sega saab ukse­tiiva väljapoole pöö­rata
  • Ehitusjärelevalve heakskiit ei ole vajalik
  • Vaikne töömüra tänu vahe­ta­ta­vale, kummi­alusel vee­repin­nale
  • Iseõppiv juhtsüs­teem koos mit­me­ke­siste ühendus- ja seadistusvõima­lu­stega

Tehnilised andmed

Ajami tüüpHM-F FT
Kasut­amine eva­kuat­siooni­teedel
Ajami kõrgus130 mm
Ukselehe kaalmax 100 kg

Läbikäigu neto­laius
Ühe­tiivaline lihtuks
Kahe­tiivaline paa­risuks


900–1300 mm
1200–2600 mm
Avamiskiirusmax 0,9 m/s

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
EltVTR: Direktiiv elektriliste lukustussüsteemide kohta evakuatsiooniteede ustelDIN 18650: Automaatsed uksesüsteemidAutSchR: Direktiiv automaatsete liuguste kohta evakuatsiooniteedelSobib barjäärivabaks ehituseks vastavalt standardile DIN 18040