Pöördlükan­duks compactMaster CMR/CMR-F

Soovite esindus­likku sis­sepääsu ja lükan­dukse eeli­seid – sellisel juhul on pöördlükan­duks compactMaster CMR / CMR-F teie vajadus­tele täiuslik lahendus. Olgu tegu fas­saadile kohan­datud lapiku pöördlükan­duk­sega, pool- või täisringiga lükan­duk­sega läbimõõduga kuni 4000 mm, teie hoone arhitektuuri täi­endab see optimaalselt. Eva­kuat­siooni­teedele on mudelil CMR-F pakkuda suuri avan­emis­laiusi (kuni 2500 mm). Ajamid on TÜV tüübik­innitu­sega, ser­ti­fit­s­ee­ritud DIN 18650 järgi ja vas­tavad keh­tiva­tele juhendi­tele ja ees­kirjadele.

GU pöördlükan­duste compactMaster CMR/CMR-F omadused:

  • Redun­dantne ajam (compactMaster CMR-F) koos kahe moo­tori tehno­loogiaga eva­kuat­siooni­teede jaoks
  • Vaikne töömüra tänu pen­delrulliku­tele (neli rullikut ühe ukse­tiiva kohta)
  • Kiire avamine: kuni 0,9 m/s
  • Ülevaatlik ja lihtne kasut­amine
  • Inte­gree­ritud riivistus rulliku­kelgul
  • Iseõppiv juhtsüs­teem koos mit­me­ke­siste ühendus- ja seadistusvõima­lu­stega

Tehnilised andmed

Ajami tüüpcompactMaster CMRcompactMaster CMR-F
Kasut­amine eva­kuat­siooni­teedel
Ajami kõrgus115 mm115 mm
Ukselehe kaalmax 100 kgmax 100 kg
Läbikäigu neto­laius
Ühe­tiivaline lihtuks
Kahe­tiivaline paa­risuks

800–1250 mm
800 – 2500 mm

800 – 1250 mm
800–2500 mm
Avamiskiirusmax 0,7 m/smax 0,9 m/s

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18650: Automaatsed uksesüsteemidAutSchR: Direktiiv automaatsete liuguste kohta evakuatsiooniteedelSobib barjäärivabaks ehituseks vastavalt standardile DIN 18040