Lineaarlükan­duks compactMaster CM/CM-F WK2

Vaid 100 mm tegeliku ajamikõrgu­sega pakub compactMaster CM WK2 nüüd ka stan­dardi EN 1627-1630 kohast sis­semurdmiskindlust. Tänu kom­pakt­sele ehitusele ja kat­tesse inte­gree­ritud ukse­profiilile sulandub see otse fas­saadi. Nii saab näiteks apteekidel, pankadel, juveeliär­idel ja optik­a­kauplustel täius­likult ühendada läbi­paistvuse, arhitektuu­rilised nõuded ja soovi suurema sis­semurdmiskindluse järele.

GU lineaarlükan­duste omadused:
compactMaster CM WK2/CM-F WK2:

  • Redun­dantne ajam (compactMaster CM-F WK2) koos kahe moo­tori tehno­loogiaga eva­kuat­siooni­teede jaoks
  • Vaikne töömüra tänu suur­tele jooks­u­rulliku­tele ja vahe­ta­ta­vale, kummi­alusel vee­repin­nale
  • Iseõppiv juhtsüs­teem koos mit­me­ke­siste ühendus- ja seadistusvõima­lu­stega
  • Automaatne mul­ti­punktlu­kustus AMV koos kahe kinnitus­punk­tiga tiiva kohta garan­teerib turvali­suse ja mugavuse
  • Tänu ajamis oleva­tele lisa­kompo­nen­tidele on lah­tik­an­gut­amine taki­statud
  • Roost­eva­bast tera­sest nurk ja haake­profiilid lisasulge­servadel stabili­see­rivad ukse­tiiba
  • Takistus­klass RC 2 (vas­ta­valt EN 1627 kor­re­lat­siooni­ta­be­lile)

Tehnilised andmed

Ajami tüüpcompactMaster
CM WK2
compactMaster
CM-F WK2
Kasut­amine eva­kuat­siooni­teedel
Ajami kõrgus100 mm100 mm
Ukselehe kaalmax 100 kgmax 100 kg

Läbikäigu neto­laius
Ühe­tiivaline lihtuks
Kahe­tiivaline paa­risuks


800–2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800–3000 mm
Avamiskiirusmax 0,7 m/smax 0,9 m/s

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
RC 2-kontrollitud EN 1627-1630 järgiSobib barjäärivabaks ehituseks vastavalt standardile DIN 18040