Lineaarlükan­duks compactMaster CM/CM-F

Kom­paktne ajam, mille tegelik ajamikõrgus on vaid 100 mm, sulandub praktili­selt fas­saadi. Ukse­tiiva peene raamistu­sega pro­fiilisüs­teemi ülemine pro­fiil on ajamisse inte­gree­ritud ja kattega kaetud. Ajam ise on TÜV tüübik­innitu­sega, ser­ti­fit­s­ee­ritud stan­dardi DIN 18650 järgi ja vastab keh­tiva­tele ees­kirjadele ja norm­idele. See annab kogu lükan­duksele elegantse välimuse, mis harmoneerub eelkõige arhitektuu­rili­selt nõudlike klaas­fas­saad­idega ja rõhutab nende kergust.

GU lineaarlükan­duste compactMaster CM/CM-F omadused:

  • Redun­dantne ajam (compactMaster CM-F) koos kahe moo­tori tehno­loogiaga eva­kuat­siooni­teede jaoks
  • Vaikne töömüra tänu suur­tele jooks­u­rulliku­tele ja vahe­ta­ta­vale, kummi­alusel vee­repin­nale
  • Tegelik ajamikõrgus 100 mm
  • Kiire avamine: kuni 0,9 m/s
  • Ülevaatlik ja lihtne kasut­amine
  • Valikuli­selt koos rulliku­kelgul oleva inte­gree­ritud riivistu­sega või automaatse mul­ti­punktlu­kus­tu­sega
  • Iseõppiv juhtsüs­teem koos mit­me­ke­siste ühendus- ja seadistusvõima­lu­stega

Tehnilised andmed

Ajami tüüpcompactMaster CMcompactMaster CM-F
Kasut­amine eva­kuat­siooni­teedel
Ajami kõrgus100 mm100 mm
Ukselehe kaalmax 100 kgmax 100 kg
Läbikäigu neto­laius
Ühe­tiivaline lihtuks
Kahe­tiivaline paa­risuks

800–2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800–3000 mm
Avamiskiirusmax 0,7 m/smax 0,9 m/s

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18650: Automaatsed uksesüsteemidAutSchR: Direktiiv automaatsete liuguste kohta evakuatsiooniteedelSobib barjäärivabaks ehituseks vastavalt standardile DIN 18040