Lineaarlükan­duks econoMaster EM/EM-F

Öko­no­omne, töökindel, kiire, vaikne ja pai­gal­dussõbralik: see automaatne lükan­duks sobib peaaegu igasse kohta. Olgu ajami ja liikuva tiivaga lahendusse, küljeo­s­adele või koos üla­valgustu­sega – GU Automatic pakub teile soovi korral ka pai­gal­dust, kasutuselevõttu ja hooldust. Läbi­proovitud uksetehno­loogia koos kahe jooks­u­rulliku ja ühe vastu­rullikuga rullikkelgu kohta tagab väiksema kulumise ja pika kasutusea. Peale selle on aja­mitel TÜV tüübik­innitus, stan­dardile DIN 18650 vas­tavuse ser­ti­fikaat ning need vas­tavad keh­tiva­tele ees­kirjadele ja norm­idele.

GU lineaarlükan­duste econoMaster EM/EM-F omadused:

  • Redun­dantne ajam (econoMaster EM-F) koos kahe moo­tori tehno­loogiaga eva­kuat­siooni­teede jaoks
  • Küps, korduvalt läbi­proovitud mehaa­nika
  • Kiire avamine: kuni 0,9 m/s
  • Ülevaatlik ja lihtne kasut­amine
  • Inte­gree­ritud riivistus rulliku­kelgul
  • Iseõppiv juhtsüs­teem koos mit­me­ke­siste ühendus- ja seadistusvõima­lu­stega

Tehnilised andmed

Ajami tüüpeconoMaster EMeconoMaster EM-F
Kasut­amine eva­kuat­siooni­teedel
Ajami kõrgus130 mm130 mm
Ukselehe kaalmax 130 kgmax 130 kg
Läbikäigu neto­laius
Ühe­tiivaline lihtuks
Kahe­tiivaline paa­risuks

800–2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800–3000 mm
Avamiskiirusmax 0,7 m/smax 0,9 m/s

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18650: Automaatsed uksesüsteemidSobib barjäärivabaks ehituseks vastavalt standardile DIN 18040