Lineaarlükan­duks heavyMaster HM/HM-F

Lükan­duks heavyMaster on lahendus, kui teil on erinõuded. Kasutada saab kuni 200 kg raskusi ja suurte mõõt­me­tega tiibu, nt haigla röntge­niosakond, kus uksele pai­gal­datakse tina­plaadid. Raa­miga tiiba, mis on valmi­statud termili­selt lahutatud pro­fiilisüs­te­emidest või tera­sest, saate heavy­Mas­teri aja­miga töökindlalt ja vaik­selt lii­gutada. Aja­mitel on TÜV tüübik­innitus, stan­dardile DIN 18650 vas­tavuse ser­ti­fikaat ning need vas­tavad keh­tiva­tele ees­kirjadele ja norm­idele.

GU lineaarlükan­duste heavyMaster HM/HM-F omadused:

  • Redun­dantne ajam (heavyMaster HM-F) koos kahe moo­tori tehno­loogiaga eva­kuat­siooni­teede jaoks
  • Vaikne töömüra tänu vahe­ta­ta­vale, kummi­alusel vee­repin­nale
  • Ülevaatlik ja lihtne kasut­amine
  • Inte­gree­ritud riivistus rulliku­kelgul
  • Iseõppiv juhtsüs­teem koos mit­me­ke­siste ühendus- ja seadistusvõima­lu­stega

Tehnilised andmed

Ajami tüüpheavyMaster HMheavyMaster HM-F
Kasut­amine eva­kuat­siooni­teedel
Ajami kõrgus130 mm130 mm
Ukselehe kaalmax 200 kgmax 160 kg
Läbikäigu neto­laius
Ühe­tiivaline lihtuks
Kahe­tiivaline paa­risuks

800–2000 mm
1000 – 3000 mm

800 – 2000 mm
1000–3000 mm
Avamiskiirusmax 0,7 m/smax 0,9 m/s

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18650: Automaatsed uksesüsteemidAutSchR: Direktiiv automaatsete liuguste kohta evakuatsiooniteedelSobib barjäärivabaks ehituseks vastavalt standardile DIN 18040