Nurklükan­duks compactMaster CMW/CMW-F

Spetsiaalne lükan­duks teie sis­sepääsu individuaal­seks kujundami­seks. Sellega saate reali­see­rida ükskõik mil­lise nurga vahe­mikus 90° ja 179°. Rida turva­andureid tagab peasulgemis­serva kaitse vas­ta­valt stan­dardile DIN 18650. Peene raamistu­sega pro­fiilisüs­teemi ülemine pro­fiil ajamikõrgu­sega 100 mm on ajamisse inte­gree­ritud ja kattega kaetud. Nii saate nurklükan­dust kergesti ja visuaalselt atraktiivselt inte­gree­rida kõigisse fili­gra­an­se­tesse alamkon­strukt­sioonidesse.

GU nurklükan­duste compactMaster CMW/CMW-F omadused:

  • Redun­dantne ajam (compactMaster CMW-F) koos kahe moo­tori tehno­loogiaga eva­kuat­siooni­teede jaoks
  • Vaikne töömüra tänu vahe­ta­ta­vale, kummi­alusel vee­repin­nale
  • Tegelik ajamikõrgus 100 mm
  • Kiire avamine: kuni 0,9 m/s
  • Ülevaatlik ja lihtne kasut­amine
  • Inte­gree­ritud riivistus rulliku­kelgul
  • Iseõppiv juhtsüs­teem koos mit­me­ke­siste ühendus- ja seadistusvõima­lu­stega

Tehnilised andmed

Ajami tüüpcompactMaster CMWcompactMaster CMW-F
Kasut­amine eva­kuat­siooni­teedel
Ajami kõrgus100 mm100 mm
Ukselehe kaalmax 100 kgmax 100 kg
Läbikäigu neto­laius
Kahe­tiivaline paa­risuks

900–2000 mm

900–2000 mm
Avamiskiirusmax 0,7 m/smax 0,9 m/s

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18650: Automaatsed uksesüsteemidAutSchR: Direktiiv automaatsete liuguste kohta evakuatsiooniteedelSobib barjäärivabaks ehituseks vastavalt standardile DIN 18040