Tele­s­ko­oplükan­duks econoMaster EMT/EMT-F

Tele­s­ko­oplükan­duk­sega loote laia läbi­pääsu ka siis, kui ruumi on vähe. Nii pääseb sis­sekäigust kor­raga segamatult läbi ka mitu ini­mest. Läbiv põrandajuhik aitab liikuvat tiiba stabili­see­rida. Aja­mitel on TÜV tüübik­innitus, stan­dardile DIN 18650 vas­tavuse ser­ti­fikaat ning need vas­tavad keh­tiva­tele ees­kirjadele ja norm­idele.

GU tele­s­ko­oplükan­duste econoMaster EMT/EMT-F omadused:

  • Redun­dantne ajam (econoMaster EMT-F) koos kahe moo­tori tehno­loogiaga eva­kuat­siooni­teede jaoks
  • Suur stabiilsus tänu õõne­s­kamb­riga kan­de­profiilile
  • Vaikne töömüra tänu suur­tele jooks­u­rulliku­tele
  • Kiire avamine: kuni 0,9 m/s
  • Ülevaatlik ja lihtne kasut­amine
  • Inte­gree­ritud riivistus rulliku­kelgul
  • Iseõppiv juhtsüs­teem koos mit­me­ke­siste ühendus- ja seadistusvõima­lu­stega

Tehnilised andmed

Ajami tüüpeconoMaster EMTeconoMaster EMT-F
Kasut­amine eva­kuat­siooni­teedel
Ajami kõrgus145 mm145 mm
Ukselehe kaal
Kahe­tiivaline paa­risuks
Nelja tiivaga

max 100 kg
max 80 kg

max 100 kg
max 80 kg
Läbikäigu neto­laius
Kahe­tiivaline paa­risuks
Nelja tiivaga

900–2500 mm
1400 – 3800 mm

900 – 2500 mm
1400–3800 mm
Avamiskiirusmax 0,7 m/smax 0,9 m/s

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18650: Automaatsed uksesüsteemidAutSchR: Direktiiv automaatsete liuguste kohta evakuatsiooniteedelSobib barjäärivabaks ehituseks vastavalt standardile DIN 18040