Pöördukse­ajam DTR / DTR B

Sise- ja väli­suste hõlbus lii­gut­amine, isegi kui uksed on suured ja rasked. Pöördukse­ajam DTR on eriti vaikne ja leiab seetõttu kasutust ka müratundlikes kohtades.

Tuletõkkemudel DTR B on heaks kii­detud kasut­ami­seks tuletõkkeustel tiiva­laiu­sega kuni 1400 mm.

Nii DTR kui ka DTR B on saadaval tõmbava või vaju­tava mudeline või vaju­tava käärkon­so­o­liga, mis on mõeldud kasut­ami­seks ast­mete korral.

Kahe tiivaga tiibuksed sul­e­takse sulgemisjärje­korra regulee­rimi­sega kindlalt ja õiges järje­korras.

GU pöördukse­aja­mite DTR / DTR B omadused:

  • Tugev elektro­me­haa­niline pöördukse­ajam
  • Eriti vaikne ja sobib seetõttu ka müratundli­kesse kohtadesse
  • Mudel DTR B sobib kasut­ami­seks tuletõkkeustel (sulguri suu­rused EN4 – EN6)
  • Inte­gree­ritud mehaa­niline sulgumisjärje regulee­rimine kahe tiivaga ustel
  • Tuulesurvefunkt­sioon aktivee­ritav
  • Push-to-Go-funkt­sioon aktivee­ritav
  • TÜV tüübik­innitus koo­skõlas stan­dardi­tega DIN 18650 ja EN 16005

Toote omadused / tehnilised andmed

Ajami tüüpDTRDTR B

Avamine

elektro­me­haa­nili­selt

Luku­stamine

elektro­me­haa­nili­selt ja vedrujõul

Avan­emisnurk

max 115°

Kasutu­sala

Tule- ja suits­utõkkeuksed
Ühe­tiivaline lihtuks
Kahe­tiivaline paa­risuks
Mudel
Vajutav (siin või käärkon­sool)
Tõmbav (liug­siin)
Mõõtmed(L x K x S)
Ühe­tiivaline lihtuks780 x 85 x 124 mm
Kahe­tiivaline paa­risuksLindi kaugus x 108 x 126 mm

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
DIN 18650: Automaatsed uksesüsteemidEN 16005: Elektriajamiga uksed. Ohutu kasutamine. Nõuded ja katsemeetodid