Hoonete hal­dussüs­te­emid

Hoo­ne­hal­dussüs­teemi abil saate omavahel efektiivselt ja praktili­selt ühendada turva-, side- ja meediatehnika süs­te­emid. Tänu tootja­neutr­aal­se­tele hoo­ne­hal­dussüs­te­emidele saate ühendada mitu süs­teemi ning pakkuda kli­endile sellega suurt ots­us­tusvabadust, pai­ndlikkust ja inves­tee­ringukai­tset.

Hoo­ne­hal­dussüs­teem GEMOS­

Üle 400 liidese ja rohkem kui 500 pai­gal­datud süs­teemi: turuliid­riga GEMOS­ saate hoo­ne­hal­dussüs­teemi, mis inte­greerib kõik tehnika­se­admed ühte tsentr­aal­sesse, lihtsalt kasuta­ta­vasse kasutajaliide­sesse.


X
Allalaadimine
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nimetus Faili suurus Laadi alla
Teeme teoks edu toovad lahendused 8,0 MB Laadi alla