Riistvara kompo­nendid

GEMOSe riistva­ra­kompo­nen­tide ulatus­liku tootevalikuga olete valmis igaks juhtumiskes. Saate pai­galdada modulaarse ehitu­sega 19-tollise süs­te­e­mit­ehnika ettevalmi­statud kaab­lite abil hõlpsalt, plug-and-play-põhimõttel.

GEMOS­ controller

GEMOS­ Controller pakub võima­lust ühendada see­rialiidese või TCP/IP abil kuni 8 alamsüs­teemi.

Modulaarne juhtimiskon­sool

Modulaarne juhtimiskon­sool on spetsiaalselt välja töötatud mood­sa­tele juhtimispul­tidele: selles on ühen­datud tüü­p­ilised funkt­sioonid GEMOSe, video­süs­teemi ja kom­mu­nikat­sioo­nisüs­teemi juhtimi­seks.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019