Hoo­ne­hal­dussüs­teem GEMOS­

Valdkon­nala­hendus Data­cen­ter­Control

GEMOS­ Data­cen­ter­Control töötati välja spetsiaalselt moodsa ja turvalise and­me­kes­kuse vajadus­tele. Füüsilise turvali­suse, kohalolu kontrolli ja tempe­ratuuri jälgimise juhtimine ja hal­damine toimub tsentr­aalselt. GEMOS­ Data­cen­ter­Control ühendab üksikud seadmed tervi­k­süs­te­emiks, mida saab mugavalt juh­tida veebib­rau­seri kaudu – ühi­lduva kasutajaliidese ning visuali­see­rimis- ja alarmifunkt­sioonide abil.

Eelised:

  • Füüsilise riistvara ole­ma­solu kontroll
  • 19-tol­liste 3D-oleku­te­a­bega püs­tikute kontrollimine: kas uksed on avatud, suletud või luku­s­tatud
  • Süs­te­e­mi­t­empe­ratuuri kuvamine püs­tiku kaupa
  • Kes­kkon­na­tempe­ratuuri kuvamine ja juhtimine ruumi kaupa
  • Kappide sulgemise, suits­uärastuse, juurdepääsu- ja video­süs­te­emide juhtimine ja visuali­see­rimine

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019