Meie juures on teil head võimalused

Gretsch­-Uni­tasse kand­idee­rimine tasub end ära – meie töötaja­tele on ette nähtud mahukas kvali­fikat­siooni- ja täi­endõppe­programm. Ka meie ettevõttes valitsev hea töökliima, sotsiaalne vastutus ja avatud suhtlus tagavad kõrge motivat­siooni ning kes­kmi­sest väiksema töötajate voo­lavuse. Kõik see on meie ühise pikaajalise edu alus.

Töö­pakkumised

Meie edukas ja kasvavas konts­ernis tekib alati uusi töökohti, mille täitmi­seks otsime tei­e­sugu­seid kvali­fit­s­ee­ritud ja motivee­ritud ini­mesi.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019