Teen­indus

Aitame teid meel­eldi!

Siit leiate kõik, mida vajate: hin­na­kirja ja tarkva­ra­programmi, riskihindamise ja CE lits­entsi. Vaadake rahulikult ringi.

All­alaadimine

Siin saate alla laadida ajako­hast infot – brošüüre ja katalooge, ser­ti­fikaate ning hooldus- ja kasutusjuhendeid.

Ehitu­stoo­dete määrus / CPR

Siit leiate doku­mendid, mis tõe­s­tavad meie too­dete vas­tavust ehitu­stoo­dete määr­usele.

Tehasejoo­nised

Siin saate vaa­data meie CAD-joo­ni­seid ning need mugavalt oma arvu­tisse laadida. Otsingufunkt­siooni (katego­o­riate järgi ja vaba­teks­ti­otsing) leiate soovitud tulemuse kiiresti ja vaevata.

Tarkvara

Siit leiate meie tarkvar­ala­henduste ja veebi­platvormide ülevaate, mis toe­tavad teid iga­päevatöös ning aitavad kaasa äri­prot­ses­side öko­no­om­se­maks muutmi­sele.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019