Cust­omer Informa­tion System (CIS)

Tellimis- ja kli­endiin­fo­süs­teem

Cust­omer Informa­tion System (CIS) on tellimis- ja kli­endi­te­a­be­süs­teem kõigi GU konts­erni tootevaldkondade jaoks.

Funkt­sioonid

 • Pakkumise koo­st­amine konkreet­sete tingimuste järgi too­ten­umb­riga too­dete kohta
 • Kõigi too­dete saadavuse kontrollimine reaa­lajas
 • Tellimuste koo­st­amine akna- ja ukse­suluste, sis­sepää­sus­üs­te­emide ja ehitu­starvi­kute valdkonnas
 • Tellimuste jälgimine (nt saa­telehe info)
 • Tellimuste täielik ülevaade
 • Tarnitud tellimuste arved PDF-vor­mingus

Eelised

 • Mugav ja paroo­liga kai­t­stud juurdepääs inter­ne­tile­hitseja kaudu – koha­likku arvu­tisse installimine pole vajalik
 • Kau­stajasõbralik, lihtne kasutajaliides
 • Toote­and­mete pidev uuendamine
 • And­mete koo­st­amine lähtuvalt keh­tiva­test hindadest, tingimus­test ja tehni­lis­test nõue­test
 • Teave laos­eisu kohta
 • Lihtne tellimine koos impordifunkt­sioo­niga (nt *.csv-fail)
 • CIS-süs­teemi inte­gree­rimine GU sis­esüs­te­emidega

Süs­te­eminõuded

 • Inter­ne­tiüh­endus
 • Inter­ne­tile­hitseja (alates Internet Explorer 7.0 või Mozilla Firefox 3.*)

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt:
Kui teil on Cust­omer Informa­tion System CIS-i kohta küsimusi, pöörduge meie poole:

cis(at)g-u.de