MasterKey­System (MKS)

Planee­rimis- ja tellimis­platvorm võt­mesüs­te­emidele

MasterKey­System (MKS) on inter­ne­tipõhine planee­rimis- ja tellimis­platvorm spetsiaalselt võt­mesüs­te­emidele. Tarkvara on välja töötatud ees­märgiga hõlbu­stada võt­mesüs­te­emide ja sulgursüs­te­emide tellimuste käsitlemist ning pakkuda mugavalt maksimaalselt lisa­te­e­nu­seid.

Funkt­sioonid

 • Pakkumiste moodul uutele süs­te­emidele ja lai­endus­tele
 • Uute süs­te­emide kõigi pro­fiilisüs­te­emide loomine
 • Ole­ma­solevate süs­te­emide lai­enduste loomine kõigis pro­fiilisüs­te­emides
 • Võt­mete jär­eltellimuste koo­st­amine võt­mesüs­te­emidele
 • Uute sulgursüs­te­emide loomine kõigis pro­fiilisüs­te­emides
 • Ole­ma­solevate sulgu­rite lai­endamine kõigis pro­fiilisüs­te­emides
 • Tasuta tee­nused:

  • Sulgemisskeemide all­alaadimine inter­ne­tist
  • Võt­mesüs­teemi andmed (alates KeyManager 3.0)
  • Võt­mete tõendid
  • Võt­mete päevik
  • Võt­mee­tiketid

Eelised

 • Mugav ja paroo­liga kai­t­stud (jälgimisfunkt­sioo­niga) juurdepääs inter­ne­tile­hitseja kaudu – koha­likku arvu­tisse installimine pole vajalik
 • Kau­stajasõbralik, lihtne kasutajaliides
 • Pidev ühendus GU konts­erni sis­emiste süs­te­emidega
 • Üksikasjalik teave ole­ma­solevate süs­te­emide kohta
 • Inte­gree­ritud kontroll vigade vältimi­seks

Süs­te­eminõuded

 • Inter­ne­tiüh­endus
 • Inter­ne­tile­hitseja (alates Internet Explorer 5.5 või Mozilla Firefox 3.5)
 • Magnetka­ardilugeja

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt:
Kui teil on Mas­terKey­Sys­temi kohta küsimusi, pöörduge meie poole:

mks(at)bks.de