Order by Scan­ning

Skan­ner­tellimissüs­teem logis­tikakoormuse väh­endami­seks

Order by Scan­ning (ObS) on kvali­teetne ja lihtsalt kasutatav skan­ner­tellimissüs­teem, mille abil tehakse kindlaks tootmis, lao või hal­duse tellimisvajadus spetsiaal­sete ribakoodide abil.

Skannitud andmed eda­s­tatakse arvuti ja inter­neti kaudu GU konts­er­nile. Saate kohe tellimuse numbri. Kiireim ja efektiivseim tellimuste koo­st­amise viis!

Skan­nerit saab lisaks kasutada laova­rude inven­tuu­riks ja kau­pade väärtuse väljaselgit­ami­seks.

Kontsern Gretsch­-Unitas toetab teid selle optimee­ritud logis­tikakontsept­siooni kasutuselevõtul. Pro­jekti käigus tehakse artik­lite, laova­rude ja vajaduste ning lao ja riiuli­p­ai­gutuse analüüsi abil kindlaks kli­endi jaoks optimaalseim lahendus.

Eelised

  • Koo­st­amisvi­gade vältimine
  • Tar­neaegade lühen­emine
  • Õige­aegne tar­nimine
  • Materjalikulu vähen­emine

Süs­te­eminõuded

  • Inter­ne­tiüh­endu­sega arvuti

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt:
Kui teil on Order by Scan­ningu kohta küsimusi, pöörduge meie poole:

transfermanager(at)g-u.de